Yritys on vuonna 1991 perustettu työntekijöiden omistama toimitilakiinteistöjen välitystä ja arviointia harjoittava riippumaton yritys.

Tuore henkilökohtainen markkinatieto, kehittyvä markkinaseuranta ja tietotekniikka ovat avainasemassa sekä välityspalvelun että selvityspalvelun perustana.

Helsingin Liiketeollinen Kiinteistönvälitys Oy:n välittämät (myynti -ja vuokraus) ja arvioimat toimitilakohteet ovat varsin usein kiinteistökokonaisuuksia, joissa myyntikohteen tekninen tai juridinen kehittäminen voi olla ensisijainen keino parhaan taloudellisen tuloksen saavuttamiselle myyntitilanteessa. Aktiivinen laaja-alainen toiminta kiinteistömarkkinoilla vahvistaa tietämystämme ja yksilöllistä näkemystämme kulloinkin käsiteltävänä olevasta ja asiakkaan kannalta merkittävästä kiinteistöasiasta. Yhtiön partnerit ovat vuoden 2010 aikana voimaan tulleen lain mukaisia keskuskauppakamarin hyväksymiä arvioitsijoita... Asioita ei useinkaan voida ratkaista pelkästään tilastollisia keskimääräisyyksiä seuraten.

Henkilöstöllä on laaja ja pitkäaikainen kokemus kiinteistöalalta ja kiinteistömarkkinoista 1980- luvulta lähtien sekä kiinteistö- ja rakennusalan koulutus LKV- ja AKA-tutkintoineen. Välitys- ja arviointitoimintaa on harjoitettu yhtäjaksoisesti koko ajan sekä lasku- että korkeasuhdanteissa.

Yhtiön toimintaperiaatteena on tuottaa asiantuntevaa ja luottamuksellista palvelua kiinteistöasioissa elinkeinoelämän ja sijoittajien tarpeisiin. Osaamisaluettamme ovat toimitilat, maa-alueet, ja erikoiskohteet; osaamisemme kattaa taloudellisen, oikeudellisen ja teknisen tarkastelun.

mikko
Mikko Tamminen, Partner
DI, LKV, AKA, KHK
Phone: 010 2319 801
Mobile: +358 (0)500-402870
mikko.tamminen(at)liiketeollinen.com

Kerromme mielellämme lisää sekä arviointi- että välitystoiminnastamme.

Parannamme palveluamme. Yhtiön nettisivuja ollaan päivittämässä.

Helsingin Liiketeollinen Kiinteistönvälitys Oy
Eskolantie 1 A, 00720 Helsinki
puh. 010 2319 800
info(at)liiketeollinen.com

© Copyright 2010 Helsingin Liiketeollinen Kiinteistönvälitys Oy. All rights reserved